FANDOM


Niski, starszy krasnolud o siwych włosach, dowódca Ghunrinni i (prawdopodobnie) kapłan (ale trudno ustalić jakiego bóstwa z krasnoludzkiego panteonu). Służba w Ghunrinni uczyniła go nieufnym i podejrzliwym. Sam wspominał o wielu walkach z goblinoidami, zaznaczając, że choć krasnoludy chronią ludzi w Imperium, to ci nijak się nie odwdzięczają Małemu Ludowi.