FANDOM


Nim nadeszły czasy Sigmara starożytni Fennonowie i późniejsi Sylvańczycy wyznawali bogów, o których wydawałoby się, iż już wszyscy zapomnieli, a tymczasem okazuje się, że wiara w owe bóstw przetrwała na głębokiej wsi sylvańskiej.

Najczęściej starzy bogowie są traktowani jako duchy opiekuńcze podlegające mocy Taala. Niejednokrotnie jest to zaledwie przykrywka dla przeprowadzanie obrzędów uznawanych za pogańskie. Kapłanami są druidzi, niekiedy starsi wiosek.

Starożytni BogowieEdytuj

Zamolxis - patron duszy i duchów opiekuńczych oraz nieśmiertelności rozumianej jako współistnienie z naturą.

Derzelas - zwany również Sylvańskim Rycerzem. Konny wojownik, duch męstwa, walki, męskiego ducha koni, ale także patron śmierci i życia podziemnego. Przedstawiany jako wojownik zrośnięty ze swoim wierzchowcem

Gebeleizis - patron burz i błyskawic, przedstawiany jako wojownik w prostym szłomie. Bóg surowy i mściwy. Żąda od swoich wiernych ofiar i szacunku, karze ich śmiercią od pioruna.

Bendis - opiekunka ogniska domowego. Żona? Alter ego Gebeleizisa?

Miejsca kultuEdytuj

Najczęściej proste ołtarze, posągi z ledwie obrobionego kamienia lub drewna lipowego. Niekiedy na terenie wsi, ale najczęściej ukryte pośród lasów etc. (np. Posąg Derzelasa, Posąg Zamolxisa)