FANDOM


Potężnie zbudowany sierżant wojsk barona von Fennwarta: siedem stóp wzrostu, ogromne bary, twarz iznamionująca okrucieństwo, ale i zdecydowanie. Niemal zawsze w pełnej zbroi kolczej z elementami płytowymi i kapalinie z osłoną oczu. Mieszkańcy Eisigfurt, ale i hrabianka Annika von Kristallbach określają go jako "bestię w ludzkiej skórze".

W wiosce Eisigfurt pełni rolę rządcy barona, realizując się w niej całkowicie, ze szkodą dla ludzi. Drzewo wisielców jest tego dowodem.