FANDOM


Kapłan w niewielkiej kapliczce Sigmara w Stirfahre. Człek niewysoki i nijaki z urody, liczący około pięćdziesiąt lat. Typowy kapłan z prowincji, niedouczony, nietolerancyjny, kesnofobiczny. To w jednej z jego książek opisującej straszne praktyki druidów Maja zobaczyła rycinę ukazującą znanego im Druida z Lasu Łaknienia podpisaną: "Jedno z pogańskich bóstw Sylvanii". Było tam również imię Zamolxis.